Forskere over hele verden arbeider på spreng for å løse diabetesgåten. Nå etableres det en egen bank hvor målet er å samle 100 000 blodprøver fra voksne med diabetes.

Norge har allerede noen av verdens beste registre for diabetes, og Barnediabetesregisteret har lenge lagret blodprøver fra barn med diabetes. Foreløpig finnes det ikke en tilsvarende biobank for voksne, men dette er i ferd med å endre seg.

Den nye biobanken har fått navnet Norsk diabank, og innsamlingen av blodprøver har allerede startet. Først ut er Helse Vest, men planen er at biobanken skal bli landsomfattende sier professor Pål R. Njølstad. Njølstad er professor ved det medisinske faktultet på Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland Universitetssjukehus.

Stadig flere får diabetes

Et økende antall mennesker får diagnosen diabetes, men i 95 prosent av tilfellene kjenner vi ikke årsaken til at sykdommen utvikler seg. Fremtidens diagnostikk og behandling trenger trolig en større grad av presisjon for å kunne forbedre livskvaliteten til de som rammes.

Nå mener forskerne at svaret kan ligge i en analyse av genetiske og metabolske data fra blodprøver tatt av mennesker med sykdommen.

Lignende artikler