Publisert 2 juni 2021

Antall nye brukere av diabeteslegemidler øker kraftig ifølge en helt fersk rapport fra Folkehelseinstituttet. Vi har sett en gradvis økning de siste fem årene, men ser at økningen har gjort et hopp i 2020.

I dag bruker om lag 221 000 personer blodsukkersenkende legemidler, viser tall fra Reseptregisteret. Denne type legemidler brukes i all hovedsak til å behandle diabetes.

Andelen nye brukere gikk opp fra 3,9 promille i 2019 til 4,8 promille i 4,8, en økning på hele 25 prosent, viser beregningene. – Det er vanskelig å peke på en klar årsak til denne økningen, sier diabetesforsker Larc Shristian Mørch Stene ved FHI. – Det kan skyldes en økning i antall nye tilfeller med diabetes, men det kan også skyldes en endring i andelen personer med diabetes som behandles med blodsukkersenkende legemidler. Eller en kombinasjon av disse to, legger han til.

De siste fem årene har både andel brukere og antall nye brukere økt gradvis. Tall fra Reseptregisteret og FHI (figuren ovenfor) viser imidlertid at utviklingen skyter fart i 2020. Figuren viser tall for hele befolkningen (alle aldre), og nye brukere er definert som antall personer som ikke har brukt blodsukkersenkende medikamenter de siste 5 år.

Lurer på om pandemien kan spille inn

I løpet av det siste året med pandemi og restriksjoner har mange opplevd store endringer i hverdagen sin. Selv om media rapporterer om økt salg av friluftsutstyr og mange mennesker på tur i skog og mark, vet vi at enkelte grupper likevel kan oppleve mindre fysisk aktivitet og økt vekt når arbeidsplasser og organiserte fritidsaktiviteter stenges ned.

– Videre forskning vil forhåpentligvis finne svar på årsaken til det høye antallet nye brukere av blodsukkersenkende legemidler, sier Stene. Vi planlegger å gjøre en større undersøkelse der vi kombinerer data fra Reseptregisteret med andre registre for å undersøke tidstrender i nye tilfeller av diabetes på en bedre måte.

Les mer: Folkehelserapporten om diabetes i Norge

Lignende artikler