Publisert 3 november 2022

Flere norske sykehus rapporterer om en økning i antall diabetes-diagnoser blant barn og unge. Nå bekrefter FHI at barn som har hatt koronainfeksjon har høyere risiko for å utvikle diabetes type 1. Uten nødvendig behandling kan diabetes type 1 være livstruende.

Det er viktig å påpeke at risikoen for å få diabetes type 1 er lav i Norge, selv om den relative risikoen ser ut til å øke. Per i dag regner vi med at det finnes omtrent 25 000 personer med type 1-diabetes. Det er likevel dramatisk om antallet barn og unge som får diabetes fortsetter å øke.

Det var NRK Rogaland som først meldte om svært mange diabetes-tilfeller på barneavdelingen på Stavanger universitetssjukehus. "Det kom så mange. Tidligere kunne det være pause mellom hver gang vi fikk barn med diagnosen, men nå kom de hele tiden," fortalte sykepleier Linn Graff Kolberg til NRK. I sommer fikk de 18 pasienter på 8 uker. Til nå har det kommet inn 52 barn. I hele fjor var det 35 tilfeller, og det var også et rekordår.

2,7 ganger høyere risiko

En omfattende studie av data fra 1,7 millioner barn, inkludert 81 000 som fikk påvist covid-19 mellom mars 2020 og februar 2021, viste at koronainfeksjonen ga 2,7 ganger så høy sannsynighet for å få diabetes type 1 sammenlignet med barn som ikke hadde gjennomgått koronainfeksjon.

"Vi har tidligere sett at det er en sammenheng mellom diabetes og infuensa eller andre luftveisvirus," sier seniorforsker Germana Tapie ved Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin. Likevel viser studien at barn med koronainfeksjon har 2,2 ganger høyere risiko for diabetes type-1 om vi sammenligner med barn som har hatt en annen luftveisinfeksjon enn covid-19.

FHI bekymret for langtidseffekter

Det er ikke mange vi stolte mer på under pandemien enn assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Han bekrefter at Helsedirektoratet lenge har vært bekymret for langtidseffekter av covid-19, hvor økt forekomst av diabetes type 1 og epilepsi kanskje er de viktigste.

Forskere antar at covid-19 kan forårsake diabetes ved å angripe celler i bukspyttkjertelen. Lavt blodsukker (hypoglykemi) forårsaket av infeksjonsrelatert stress eller endringer i glukosemetabolismen kan også være en mulig forklaring. De oppfordrer nå leger til å være spesielt årvåkne og sjekke barn og unge for diabetes type 1 ved mistanke.

13 av 10 000 barn

En norsk studie brukte nasjonale helseregistre for å kartlegge nye diabetes-tilfeller blant barn under 18 år i Norge. Disse barna ble fulgt fra 1. mars 2020 og frem til en eventuell diabetes-diagnose, 18 års alder, død eller 22. mars 2022 – avhengig av hva som inntraff først.

Også den norske studien viste at barn som har gjennomgått en koronainfeksjon har høyere risiko for å få diabetes. I den norske studien fant de at 13 av 10 000 barn med koronainfeksjon fikk diabetes type 1, mens bare 8 av 10 000 barn uten koronainfeksjon utviklet sykdommen.

Den norske studien fant for øvrig ingen sammenheng mellom koronavaksinen og diabetes.

Les mer: Les hele rapporten her.

Lignende artikler