Publisert 18 mars 2020

Generelt har barn liten risiko forbundet med korona-sykdom. Selv om de blir smittet av koronaviruset, vil de aller fleste barn få et mildt forløp av sykdommen med lette symptomer. Dette gjelder også barn med diabetes.

Korona-epidemien er fortsatt ganske ung, og det er mye vi ikke vet. Situasjonen kan forandre seg raskt, så det er viktig at vi alltid søker oppdatert informasjon fra offentlige myndigheter. Likevel er det svært mye som taler for at vi allerede nå kan konkludere med at barn ikke er spesielt utsatt for alvorlig korona-sykdom.

En oppsummering av de første 45 000 tilfellene med korona-smitte i Kina viste at svært få av de smittede var barn, i følge The Journal of the American Medical Association (JAMA). Omtrent 1 prosent av de smittede var i aldersgruppen 1-9 år, og det var ingen dødsfall i denne aldersgruppen. Omtrent like mange var i aldersgruppen 10-19 år.  – Så langt vi vet har ingen barn så langt dødd av viruset, sier seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle ved Folkehelseinstituttet til forskning.no. Det er mulig at det er flere tilfeller av smitte blant barn som ikke er avdekket, men i så fall tyder det uansett på at barn har gjennomgående milde symptomer.

Alt tyder på at disse erfaringene også gjelder for barn med diabetes. Så lenge de har en velregulert diabetes og passer på blodsukkernivået, er det per i dag ingenting som tilsier at barn med diabetes skal få andre komplikasjoner som følge av korona-viruset. Vær likevel oppmerksom på at barn med diabetes type 2 som normalt ikke bruker insulin, likevel kan få behov for insulin i perioder dersom sykdom og feber fører til særlig høyt blodsukker.

Barn kan likevel være smittebærere, selv med svake eller ingen symptomer, så det er fortsatt viktig å følge de retningslinjene for håndvask, hygiene, karantene og avstand som til enhver tid gjelder. Sørg også for at du til enhver tid har nødvendige medisiner tilgjengelig, men unngå hamstring.

Lignende artikler