Publisert 20 januar 2020

En god kopp kaffe kan redusere risikoen for at du utvikler diabetes type 2. En ny undersøkelse viser at risikoen reduseres med så mye som 60 prosent. Men om du ønsker å oppnå denne effekten, må du holde deg til traktekaffe, viser undersøkelsen, kokekaffe gir ikke den samme beskyttelsen.

Flere undersøkelser har tidligere vist at et høyt inntak av kaffe kan gi redusert risiko for diabetes type 2. Det har imidlertid vært en del usikkerhet knyttet til disse undersøkelsene, da resultatene gjerne kommer fra større kostholdsundersøkelser. Det betyr at det kan være feilkilder knyttet til årsak og virkning. Vi vet ikke om det er inntaket av kaffe som gir effekten eller om kaffedrikkingen bare henger sammen med andre faktorer.

– De som drkker mye kaffe kan for eksempel ha mindre tendens til overvekt og spise sunnere, forklarer Kåre Birkeland, professor i indremedisin ved Universitetet i Oslo, til forskning.no.

Nå har de svenske forskerne fra Chalmers tekniske høyskole og Umeå universitet tatt forskningen et steg videre. I tillegg til å innhente detaljerte opplysninger om forsøkspersonenes kaffevaner, har de også tatt blodprøver som de har analysert med moderne analysemetoder.

– Vi har identifisert spesifikke biomarkører i blodet hos deltakerne i studien som speiler inntaket av de ulike kaffeslagene, sier professor Rikard Landberg ved Chalmers tekniske høyskole. – Disse biomarkørene brukes deretter for å beregne risikoen for diabetes type 2, og resultatet viser tydelig at kokekaffe ikke har den positive effekten på diabetesrisiko som traktekaffe har.

60 prosent lavere risiko

For oss som liker traktekaffe, er undersøkelsen svært hyggelig lesing. Ved hjelp av biomarkørene kunne forskerne nemlig påvise at personer som drikker to til tre kopper kaffe om dagen har cirka 60 prosent lavere risiko for å utvikle diabetes type 2 enn personer som drikker mindre enn en kopp kaffe om dagen.

Det er mange som tror at kaffe er skadelig for helsen, men det skyldes trolig tidligere studier som viser at kaffe kan gi økt kolesterol og derme døkt risiko for hjerte- og karsykdommer. – Dette skyldes først og fremst en type molekyler som heter diterpener, forklarer Rikard Landberg, men disse molekylene finnes først og fremst i kokekaffe. Nå viser det seg altså at disse molekylene stoppes i kaffefilteret.

Rapporten ble publisert i Journal of Internal Medicine i desember 2019.

Alt med måte

Selv om vi nå har dokumentert at kaffe kan ha en positiv helseeffekt, er det viktig å minne om at alt bør gjøres med måte. Husk at kaffe også inneholder koffein, og at overdrevent kaffeinntak kan gi bivirkninger som spenner fra uro og hjertebank til søvnproblemer. Vi nordmenn er allerede på verdenstoppen i kaffedrikking, og for de fleste av oss er det ikke noe behov for å øke kaffeinntaket. Studien viste en positiv effekt ved 2-3 kopper om dagen, og det er ingenting som tilsier at du får mer effekt ved å øke kaffeinntaket utover dette.

– Vi må også huske at den etablerte kunnskapen for forebygging fortsatt gjelder, sier Anders Lundgren i Diabetes Wellness Norge. – Det aller viktigste du kan gjøre for å unngå diabetes type 2 er fortsatt et sunt kosthold, fysisk aktivitet og å holde vekten under kontroll.


Om undersøkelsen

Undersøkelsen er en tilfelle-kontrollstudie som ble utført innenfor rammene av en forstad i Västerbotten nord i Sverige. Deltakerne hadde på forhånd svart på flere spørsmål om matvaner og livsstil. De hadde også levert blodprøver som ble frosset ned og lagret. Totalt omfattet undersøkelsen 421 personer som i løpet av 7 år hadde utviklet type 2-diabetes, og disse ble sammenlignet med en kontrollgruppe på 421 friske personer. De opprinnelige blodprøvene ble senere analysert. I tillegg analyserte forskerne blodprøver som ble tatt 10 år etter de første blodprøvene.

Lignende artikler