Voksne med diabetes bruker i stadig større grad sosiale medier for å dele og skaffe seg kunnskap om sykdommen. Der bør også leger og helsepersonell være, mener forsker.

– På nettet for folk støtte fra andre i samme situasjon. Derfor mener vi at helsevesenet og helsepersonell bør bruke sosiale medier til å dele helseinformasjon i større grad enn de gjør i dag.

Det siser stipendiat Meghan Bradway ved Nasjonalt senter for e-helseforskning til forskning.no.

Det er svært viktig for en person med diabetes å følge med på blodsukkeret og holde det stabilt. Dersom blodsukkeret er for høyt eller lavt, kan det gi helseskader, dårlig konsentrasjon, svimmelhet og andre ubehag. – Over 90 prosent av den voksne befolkningen leter etter og deler helseinformasjon på sosiale medier, sier Bradway. – Dermed er dette en viktig kilde til informasjon om folks behov.

Mange leger og diabetessykepleiere har for lite tid til å svare på alle spørsmål fra pasientene. Når helsepersonell ikke kan svare på spørsmål om glukosemålere og insulinpumper, går pasienten til sosiale medier for å finne svar.

Selv om forskerne sier at helsepersonell kan nå mange ved å dele kunnskap i sosiale medier, er helsearbeiderne selv ofte tilbakeholdne med det. Mange frykter at kunnskapen ikke blir godt nok kvalitetssikret på nettet. – Det er allerede en utfordring at det finnes så mye ukvalifisert informasjon på nettet, sier Anders Lundgren i Diabetes Wellness Norge. – Men informasjonen blir i alle fall ikke bedre av at kvalifisert helsepersonell holder seg unna.

Lignende artikler