Publisert 20 november 2023

I dag anslår vi at 1 av 15 nordmenn lever med diabetes, og forekomsten av diabetes øker markant med alderen. Er helsevesenet i stand til å håndtere stadig flere eldre med diabetes?

Tidligere ville en diabetes-diagnose innebære redusert levetid. Slik er det ikke lenger. Med riktig behandling, en sunn livsstil og god medisinering, kan man leve et langt og godt liv med diabetes i dag.

Dermed er det ikke nødvendigvis en dårlig nyhet at vi får stadig flere eldre med diabetes. Men det er likevel en utfordring det er viktig å ta på alvor.

Høyt og lavt blodsukker

Når helsepersonell i stadig større grad møter pasienter med diabetes – både i hjemmesykepleien og på sykehjem – er det viktig at de forstår hvordan diabetes fungerer.

Noen symptomer er lette å kjenne igjen. Lavt blodsukker (hypoglykemi) medfører gjerne skjelvinger, svette, hjertebank, nervøsitet eller kvalme. Høyt blodsukker (hyperglykemi) fører ofte til tretthet, psykisk nedstemthet, økt hyppighet av infeksjoner samt kløe og svie rundt kjønssorganene.

Andre symptomer kan være vanskeligere å kjenne igjen, og krever gjerne god kunnskap om diabetes og helst også at helsepersonellet kjenner den enkelte pasienten godt. Dette gjelder særlig om pasienten også har diabetes eller kognitiv svikt.

God livskvalitet

Nå vil Stiftelsen Verdighetsenteret også sette fokus på livskvalitet for mennesker med diabetes i alderdommen. Verdighetssenteret er et nasjonalt kompetansesenter som finansieres av Fagforbundet og Staten.

Et av tiltakene er å skape bedre kommunikasjon rundt mat og næring. Stiftelsen ønsker at kommunikasjonen i større grad skal være positiv og uten for mange restriksjoner.

Med riktig kunnskap kan blodsukkeret reguleres med medisiner slik at den gamle ikke opplever for mange restriksjoner knyttet til hva det er lov å spise. Dette er særlig viktig for eldre som strever med appetitten og opplever vektnedgang.

Stiftelsen tilbyr en egen etterutdanning for helsepersonell i eldreomsorgen. Nå er tema som diabetes hos eldre, høyt og lavt blodsukker samt medikamentell behandling av diabetes en viktig del av pensum i denne utdanningen.

 

Lignende artikler