Verdens diabetesdag markeres over hele verden den 14. november hvert år. Årets kampanje er en hyllest til sykepleierne og den uvurderlige jobben de gjør.

Alle som lever med diabetes, vet at sykdommen gir mange utfordringer og bekymringer. Samtidig er det viktig å få frem at det er fullt mulig å leve et godt liv, selv om du er rammet av diabetes. Særlig i vår del av verden er helsevesenet godt utbygd, tilgangen på medisin og hjelpemidler er god, og kunnskapsnivået høyt.

Diabetes i den vestlige verden

I Norge har nærmere 250 000 mennesker en diabetes-diagnose. 9 av 10 har fått diagonsen diabetes type 2, mens 1 av 10 har diabetes type 1. I tillegg regner vi med at så mange som 100 000 kan være rammet av diabetes uten å vite det. I vår del av verden er det viktig å oppdage diabetes tidlig slik at vi kan sette inn riktige tiltak, og for mange kan sykdommen holdes i sjakk med en kombinasjon av medisin, motivasjon og kunnskap. Det er spesielt viktig med fysisk aktivitet og et riktig kosthold.

I denne videoen forteller Professor Andrew Boulton i International Diabetes Federation hvordan diabetes har utviklet seg til en internasjonal pandemi som foreløpig har rammet nesten 500 millioner mennesker, men også hvordan vi stadig gjør nye fremskritt.

Diabetes i den tredje verden

I resten av verden er diabetes en større utfordring. Vi ser at kunnskapsnivået kan være lavere, ikke bare om diabetes, men også om både kosthold og mosjon. Samtidig er både tilgangen på og tilliten til helsevesenet mye lavere enn i vår del av verden.

I forbindelse med årets Diabetesdag har man beregnet at det er behov for 6 millioner nye sykepleiere på verdensbasis. Sykepleierne er utrolig viktige for å stille riktig diagnose, for å formidle kunnskap om sykdommen og for å bidra med både medisin og motivasjon.

Stadig flere opplever komplikasjoner

Diabetesretinopati er en av de hyppigste årsakene til at mennesker får problemer med synet. Det blir anslått at en tredjedel av alle som er rammet av diabetes på verdensbasis utvikler symptomer på retinopati, og at en tredjedel av disse igjen mister synet eller får alvorlige synshemminger.

Andre vanlige komplikasjoner av diabetes, er nyresvikt, hjertesvikt, slag og amputasjoner.

Flere sykepleiere med kunnskap om diabetes vil være en viktig brikke i arbeidet med å bremse eller snu denne utviklingen.

Om Verdens Diabetesdag:

Verdens Diabetesdag ble innstiftet i 1991 av International Diabetes Federation og WHO Verdens Helseorganisasjon, og siden 2006 har det vært en offisiell FN-dag. Dagen markeres den 14. november hvert år, på førdselsdagen til Sir Frederick Banting som sammen med Charles Best oppdaget insulin i 1922. I dag markeres diabetesdagen i mer enn 160 land verden over.

Lignende artikler