Publisert 9 februar 2021

Mange unge jenter og kvinner opplever perioder med bekymring rundt sitt eget kroppsbilde. Forskning tyder på at dette er ekstra vanskelig for unge kvinner med type 1 diabetes.

– Body Project ble utviklet i USA for 20 år siden, og er siden tatt i bruk i over 130 land, forteller Line Wisting til diabetes.no. – Men det har aldri før vært brukt på unge kvinner med diabetes, og dette er også første gang programmet prøves ut i Norge.

Line Wisting arbeider ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus, og har doktorgrad i spiseforstyrrelser ved diabetes type 1. Sammen med en prosjektgruppe bestående av forskere og klinikere innen diabetes og spiseforstyrrelser, skal hun nå teste dette programmet på norske jenter og kvinner.

Hva er Body Project?

Body Project er et kursopplegg for unge kvinner som ønsker å ha et sunt kroppsbilde. Målet er å forstå mer om hvordan media og samfunnets normer påvirker hva vi tenker om vår egen kropp og utseende, og hvordan vi aktivt kan motstå kroppspress. Programmet er utviklet av Professor Eric Stice ved Oregon Research Institute i USA. Prosjektet er både velkjent og godt utprøvd med gode resultater fra flere land. Prosjektet har ikke vært gjennomført i Norge tidligere, og heller ikke blant unge kvinner med diabetes. Målsetningen til prosjektgruppen ved Oslo Universitetssykehus er derfor å videreutvikle Body Project for disse jentene.

Er du en kvinne mellom 16 og 35 år med diabetes?

Prosjektet er åpent for unge kvinner mellom 16 og 35 år med diabetes type 1. Hver samtalegruppe består av 6-10 deltakere og 2 gruppeledere, og samtalene foregår digitalt en gang i uken over 6 uker. I samtalegruppene får deltakerne i fellesskap diskutere, reflektere og løse oppgaver.

Hittil har mer enn 1 million jenter i over 130 land og ulike kulturer deltatt. Resultatene er gode, og de fleste som har deltatt gir tilbakemelding om at de har fått et bedre kroppsbilde og er mer fornøyde med seg selv.

bodyproject.no finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan du kan delta. Du kan også lese mer om prosjektet på Facebook eller Instagram.

Lignende artikler