Publisert 9 november 2018

I flere tiår har forskerne jobbet for å forstå ikke bare årsaken til diabetes, men også hvorfor sykdommen øker i alarmerende tempo. Overraskende nok kan svaret ligge i kjøkkenskapet ditt.

I flere tiår har forskerne jobbet for å forstå ikke bare årsaken til diabetes, men også hvorfor sykdommen øker i alarmerende tempo. Overraskende nok kan svaret ligge i kjøkkenskapet ditt.

Folsyre eller vitamin B9 har blitt brukt til å berike brød, kornblanding, mel, maismel, pasta, ris og andre kornprodukter siden midten av 1990-tallet, da det amerikanske legemiddelverket (FDA) krevde det som en del av Flour Fortification Initiative. Folsyre er et viktig næringsstoff som støtter mange av kroppens funksjoner, og ble tilsatt for å forebygge fosterskade hos spedbarn over hele verden.

Men i befolkninger der folsyre er lett tilgjengelig sammen med vitamintilskudd, kan tilsetningen være unødvendig og faktisk skadelig for personer med visse genetiske predisposisjoner, ifølge publiserte resultater fra forskere ved diabetesforskningsinstituttet. Studien viser faktisk at et overdrevet inntak av folsyre kan føre til skadelige helsetilstander, til og med utvikling av autoimmune sykdommer som diabetes type 1 (T1D).

Forekomst av diabetes de siste 50 årene (type 1 og type 2) i USA, vist i % av den totale befolkningen. Den røde pilen viser det opprinnelige tidspunktet for obligatorisk beriking av melprodukter med folsyre. De grønne stolpene er målinger av serumfolatnivåer fra NHANES-stoffer fra tilsvarende år.

– Det som slo oss, var den plutselige økningen i diabetes, nesten tre ganger så stor, noen år etter den obligatoriske berikingen av mel her i landet, sier dr. Chris Fraker, forskningsassistent, professor ved operasjon og celletransplantasjon, og medforfatter av studien publisert i Frontiers in Endocrinology.
– Studien viste dessuten at serumnivåene av folat (metabolisert folsyre) og ikke-metabolisert folsyre i blodet av NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey / Centers for Disease Control) økte betydelig.

Folsyre, virus og T1D: En mulig utløser?

Folsyres rolle som mulig utløser av diabetes type 1 ble et interessant tema for dr. Fraker og dr. Allison Bayer, forskningsassistent og professor i mikrobiologi og immunologi, samt medforfatter av studien, som fortsatte sin pågående forskning på NK-celler (natural killer cells), viktige celler i immunsystemet som fungerer som første forsvarslinje mot virus og andre skadelige inntrengere.
Forskere innen diabetesfeltet har slått fast at virus trolig spiller en rolle i utviklingen av T1D. Virus er kjent for å skape problemer i immunsystemet og føre til ukontrollert betennelse, noe som i sin tur utløser en feilaktig reaksjon mot «eget» vev, f.eks. insulinproduserende celler.

Ulike virus forekommer i en stor del av befolkningen. De videreføres fra generasjon til generasjon og gjennomgår sykluser av aktivering og latens i sin levetid. For de fleste mennesker utgjør virusene normalt ikke noen trussel – i så fall ville de ha blitt eliminert av immunsystemet. Men forskning har vist at hos noen mennesker, blant annet de som har risiko for å utvikle autoimmune sykdommer, kan virus få fotfeste i celler, unngå å bli eliminert og skape problemer i vertsimmunsystemet.

Dr. Fraker og dr. Bayer har observert at NK-celler er defekte hos personer med diabetes type 1, noe som også underbygges av andre studier, og dette resulterer i at virus får fotfeste. Dr. Chris Fraker og dr. Allison Bayer kan manipulere immunresponsen, slik at NK-cellene ikke blir ødelagt. Da forskerne prøvde å komme til bunns i hvordan og hvorfor dette skjer, fikk de noen uventede resultater.
Ved undersøkelser av hvilke faktorer som påvirker immunsystemet, har mye blitt foreslått de siste 20 årene: kost, stress, søvn og kjemikalier, for å nevne noe. Selv om disse faktorene trolig spiller en rolle, utvikler de fleste mennesker likevel ikke diabetes type 1 eller andre autoimmune sykdommer.

Ved ytterligere undersøkelser var det én kostfaktor som skilte seg ut: folsyre, som forskerne har lært er en kraftfull immunsystemmodulator. Når det kommer inn i celler som et syntetisk vitamin, f.eks. ved tilsetning i mel, kan folsyre sinke cellens metabolske maskineri med 1500 ganger i forhold til naturlig forekommende folat, som finnes i grønne grønnsaker og kjøttprodukter. Dette kan ifølge forskerne skade immunforsvaret.

– Vi tror at denne metabolske faktoren kan føre til en generell svekkelse av menneskers immunforsvar, og hos en person med genetisk mottakelighet kan det resultere i utvikling av ikke bare diabetes, men også andre autoimmune sykdommer, sier dr. Fraker.

Hva kan folk gjøre hvis de allerede har spist produkter som er beriket med folsyre?
– Jeg tror ikke det er noen enkel løsning på problemet, fordi hvis det er relatert til folsyre og man har spist slik mat, kan man allerede ha skadet immunsystemet. Virus kan reaktiveres i kroppen, og det er veldig vanskelig å få dem under kontroll, tilføyer dr. Fraker.

Forskerne fortsetter å studere NK-celler for å finne ut mer om den potensielle effekten av folsyre på cellenes funksjon og utvikle strategier for å bekjempe den.
– På sikt er målet å finne en måte å korrigere disse defektene på og gjenopprette immunforsvaret, og forhåpentlig eliminere autoimmune reaksjoner i prosessen, ettersom vi forsøker å utvikle et biologisk botemiddel mot diabetes type 1, sier dr. Fraker.

Kilde: Diabetes Research Institute Foundation

Lignende artikler