Publisert 18 januar 2021

Nye beregninger viser at mellom 316 000 og 345 000 har diabetes i Norge. Forskerne antar at så mange som 60 000 av disse kan ha diabetes uten selv å vite om det.

De nye beregningene er utført av diabetesforskere fra Folkehelseinstituttet, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Oslo universitetssykehus. – Det kan se ut til at antallet med diagnostisert diabetes i Norge er omtrent doblet de siste 20 årene, sier Lars Christian Mørch Stene ved Folkehelseinstituttet til fhi.no.

Diabetes type 2 øker mest

Det er kjent at forekomsten av diabetes type 1 hos barn og unge har økt over tid, men det er først og fremst forekomsten av diabetes type 2 som forklarer økningen i befolkningen de siste 20 årene. – Det er et problem at omfanget ser ut til å øke såpass dramatisk, sier Mørch Stene. Diabetes type 2 er anslått å utgjøre 9 av 10 diabetestilfeller i Norge.

Flere årsaker til økningen

Det er mange årsaker til at antallet med diabetes øker i Norge. – Antallet nye diabetestilfeller hvert år er en viktig faktor, forklarer Mørch Stene, men antallet øker også hvis mennesker med diabetes lever lenger. Ifølge undersøkelsen var forekomsten av type 2-diabetes i aldersgruppen under 40 år mindre enn 1 prosent, mens den i aldersgruppen 80-89 år var hele 15 prosent.

Mange tilfeller av diabetes type 2 kan knyttes til overvekt og fysisk inaktivitet. Samtidig er det slik at positive folkehelsemessige faktorer også kan bidra til en økning i antall diabetestilfeller. Lars Christian Mørch Stene trekker frem noen eksempler:

  • vi lever stadig lenger
  • helsevesenet har blitt flinkere til å oppdage sykdommen
  • pasientene får bedre behandling
  • bedre tiltak for forebygging av hjerte- og karsykdommer

Samlet mener forskerne altså at mellom 260 000 og 280 000 nordmenn lever med kjent diabetes, og at ytterligere 60 000 personer har udiagnostisert diabetes. Totalt er det altså et sted mellom 316 000 og 345 000 nordmenn som er rammet av sykdommen. Det betyr at rundt 6 prosent av befolkningen lever med diabetes i dag.

Lignende artikler