En gruppe forskere ved Stockholms Universitet har oppdaget en helt ny måte å hjelpe kroppen til å redusere blodsukkernivået på. Nå for forskerne 2 millioner kroner fra Diabetes Wellness Sverige for å fortsette den viktige forskningen.

Professor Tore Bengtsson arbeider ved Institutt for molekylær biovitenskap på Universitetet i Stocholm og har ledet forskerne som har gjort den nye oppdagelsen.

"Vår forskergruppep har oppdaget en helt ny måte å hjelpe kroppen til å senke blodsukkernivået," sier Bengtsson. "Dette innebærer å stimulere en receptor som kalles β2-adrenoceptoren." Adrenoceptorer er en gruppe proteiner på celleoverflatene i vevet som har ulike oppgaver. β2-adrenoceptoren regulerer stoffskiftet i muskulaturen, reduserer spenninger i livmor og urinblære og regulerer utskillelsen av insulin – blant annet.

Forskerne har funnet ut at stimulering av β2-adrenoceptrene kan bidra til å kontrollere blodsukkernivået, og nå ønsker de å forske videre på hvordan dette kan brukes til å behandle diabetes type 2.

Får 2 millioner i forskningsstøtte

Professor Tore Bengtsson. Foto: Privat.

Nå har styret i Diabetes Wellness Sverige besluttet å innvilge 2 000 000 kroner i støtte til forskerne.

"Vårt formål er å øke allmennhetens kunnskap om diabetes samt å støtte fremragende forskning relatert til diabetes type 1 og type 2," sier daglig leder Anders Lundgren. "Stiftelsen prioriterer å gi støtte til den forskningen vi mener har best forutsetninger til å løse diabetesgåten."

Diabetes type 2 er et voksende folkehelseproblem over hele verden. Behandlingen for sykdommen er begrenset, og handler i stor grad om å redusere symptomene. Diabetes forårsaker økt blodsukkernivå, noe som igjen kan gi komplikasjoner som hjerte- og karsykdom, nyresvikt, skader på synet, amputasjoner. Diabetes er, sammen med sykdommens mange komplikasjoner, dødelig.

Intervju med Tore Bengtsson

Hvorfor begynte du med forskning?

Jeg er veldig nysgjerrig og jeg har alltid vært fascinert av hvordan kroppens stoffskifte fungerer.

Hvorfor valgte du å forske på diabetes?

Diabetes er jo en av verdens mest utbredte sykdommer, og derfor kan enhver forbedring hjelpe svært mange mennesker.

Kan du fortelle mer om dette prosjektet?

Vi har funnet en ny måte å påvirke proteiner på som kan brukes til å øke musklenes opptak av glukose. Dette gjør at blodsukkeret synker.

Hva er målet med prosjektet?

Målet er å finne ut hvordan denne nye måten mest effektivt kan benyttes til å hjelpe mennesker som har diabetes type 2.

Hva har du tidligere funnet ut gjennom din forskning?

Jeg har sett hvordan receptorer kan stimulere ulike organer for å regulere kroppens stoffskifte. Kunnskapen kan forhåpentligvis brukes til å utvikle nye diabetes-medisiner.

Hvordan synes du diabetesforskningen har utviklet seg i løpet av din karriere?

Det finnes flere medisiner og det finnes flere undergrupper av diabetes. Det er viktig at vi forstår mer, slik at vi kan hjelpe enda flere.

Innen hvilket område av diabetesforskning tror du vi vil se mest utvikling de neste ti årene?

Det finnes i dag en rekke medisiner som reduserer appetitten. Dette kan ha stor betydning for flere type 2-diabetikere, og det er et forskningsfelt som vokser raskt. Jeg tror at vi i fremtiden vil få flere medisiner som ikke bare påvirker appetitten, men som påvirker stoffskiftet direkte og på den måten fjerner selve årsaken til diabetes type 2.

Intervju: Ann Fogelberg

 

Lignende artikler