Det kan være ensomt å leve med en sykdom som begrenser livsutfoldelsen din. Nå viser forskning at ensomhet også kan være en utløsende faktor for at du utvikler diabetes.

Det er forskerne Roger Henriksen, Roy Nilsen og Ragnhild Strandberg ved Høgskulen på Vestlandet som står bak studien som er publisert i magasinet Diabetologia.

Forskerne har brukt data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), som inneholder data fra flere spørreskjema, intervjustudier, kliniske undersøkelser og analyser av blod- og urinprøver i Trøndelag siden 1980-tallet. Til sammen finnes det data fra mer enn 250 000 trøndere i HUNT-databasen.

I tillegg til å se på sammenhengen mellom diabetes og ensomhet, analyserte de faktorer som depresjon og søvnløshet.

Hvorfor er ensomhet skadelig?

Stadig flere studier viser en sammenheng mellom ulike former for psykologisk stress og forekomsten av diabetes type 2. Ensomhet er en tilstand som ofte fører med seg kronisk uro, noe som igjen kan aktivere ulike stressreaksjoner.

Forskerne er ikke sikre på årsakssammenhengen, men det antas at økte nivåer av kortisol kan gi midlertidig insulinresistens. Samtidig peker forskerne på andre studier som har vist en sammenheng mellom ensomhet og usunt kosthold, særlig brus eller sukkerholdig drikke og fet mat.

Ensomhet dobler risikoen

Når forskerne fulgte en gruppe mennesker over en periode på 20 år, fant de at respondentene med høy grad av ensomhet hadde dobbelt så høy risiko for å utvikle diabetes type 2.

Legen bør spørre om sosiale forhold

Førsteamanuensis Roger Henriksen, en av forfatterne bak studien, påpeker at ensomhet bare er en av flere faktorer som kan forklare diabetes type 2.

Men selv om det fortsatt er slik at kosthold og fysisk aktivitet er de viktigste risikofaktorene for diabetes, bør legene også kartlegge pasientens sosiale relasjoner, sier Henriksen.

Lett å glemme de myke verdiene

Henriksen har forsket på myke verdier i store deler av sin karriere, og han har forsket mye på konsekvensene av ensomhet. 

Tidligere har han vakt oppsikt med studien som dokumenterte at folk som er sjenerte, lettere blir forkjølt enn andre.

– Det er en utfordring at psykologer kan være opptatt av ensomhet, mens medisinske fagfolk ikke er det, sier Henriksen til forskning.no. Når det tverrfaglige aspektet mellom den psykiske helsen på den ene siden og den fysiske helsen på den andre siden, mangler, går vi glipp av mye. – Jeg har kjent meg veldig ensom i å forske på ensomhet på denne måten, avslutter Henriksen.

Roger Ekeberg Henriksen forsker på ensomhet. Foto: Siv Birgitta Systad - Høgskulen på Vestlandet

Roger Ekeberg Henriksen ved Høgskolen på Vestlandet forsker på ensomhet. Foto: HVL/Siv Birgitta Systad

Lignende artikler