Publisert 23 september 2020

Medisinstart er en rådgivningstjeneste som apotekene tilbyr til sine kunder. I dag omfatter ordningen blodstrykkssenkende, blodfortynnende og kolestrolsenkende statiner, men apotekene ønsker nå å utvide ordningen til også å omfatte pasienter med diabetes type 2.

"En evaluering av Medisinstart forteller om fornøyde pasienter, og flere pasientforeninger gir positive tilbakemeldinger," skriver Apotekforeningen. Ordningen med Medisinstart ble lansert i mai 2018, og evalueringen viser at de 51 pasientene som har svart på undersøkelsen er svært tilfredse med tjenesten.

Medisinstart består av to oppfølgingssamtaler med en farmasøyt, enten i apoteket eller over telefon, og samtalene gjennomføres henholdsvis 1-2 uker og 3-5 uker etter at pasienten har fått ny medisin. Tjenesten skal være gratis for pasientene, mens apotekene får refundert 225 kroner fra staten for hver veiledningssamtale de gjennomfører.

Nå mener Apotekforeningen at Medisinstart bør bli et permanent, offentlig finansiert tilbud og at pasienter med diabetes type 2 også bør inkluderes i ordningen.

Fastlegene kritiske

Fastlegene var i utgangspunktet positive til ordningen, som forutsatte at tilbudet kun skulle gis etter henvisning fra lege. Da Stortinget skulle innføre Medisinstart, ble det imidlertid besluttet at pasienten selv kunne be om veiledningssamtaler på apoteket. Norsk forening for allmennmedisin mener at dette gir ekstrajobb for legene, som de heller ikke får betalt for, i tillegg til at veiledningen ikke blir optimal når apoteket ikke har informasjon om hvorfor legen har foreskrevet det aktuelle legemiddelet. NFA vil derfor verken anbefale sine medlemmer å bruke ordningen eller informere dem om at tjenesten etableres.

Fastlegene ønsker, ikke uventet, at det er fastlegene selv som skal følge opp pasientene på sin liste og sørge for at pasienten får en god gjennomgang av nye legemidler.

Farmasøyten er mer tilgjengelig

En av de viktigste årsakene til at mange ønsker å få legemider for diabetes inn under Medisinstart-ordningen, er at farmasøyten ofte er mer tilgjengelig enn fastlegen.

– De fleste som bruker legemidler for å kontrollere diabetesen sin besøker nok apoteket oftere enn legen, sier Anders Lundgren i Diabetes Wellness Norge. – Derfor er vi positive til en bedre dialog mellom farmasøyt og pasient, ikke bare når du starter opp med en ny medisin, men gjennom hele sykdommen.

En dyktig farmasøyt kan også fortelle om nye medisiner som kommer på markedet, være bevisst på eventuelle bivirkninger og gi råd om hvordan medisinen skal tas på best måte. Når det gjelder diabetes, er det også nyttig å få tips om kosthold og livsstil, eller kanskje et spørsmål om når du sist fikk sjekket føttene eller øynene dine.

 

Lignende artikler