Publisert 4 april 2022

Diabetes er en alvorlig og kronisk sykdom. Men diabetes kan også føre til en rekke andre sykdommer eller komplikasjoner, som for eksempel retinopati, nefropati eller nevropati (bildet).

Diabetes er en gruppe sykdommer som alle fører til at kroppen ikke produserer nok insulin eller at insulinet ikke virker som det skal. Når kroppen mangler insulin, får cellene problemer med å ta opp næring, og man kan få forhøyet blodsukker (hyperglykemi). Om man ikke får i seg nok mat, utsetter seg for en fysisk anstrengelse eller tar for mye insulin, kan man få for lavt blodsukker (hypoglykemi) eller føling.

Mangel på insulin kan også føre til diabetisk ketoacidose. Dette kan være en svært alvorlig tilstand, og er mest vanlig ved diabetes type 1 før diagnosen er stilt eller hvis man av en eller annen grunn ikke har satt den nødvendige insulindosen. Ketoacidose kan gi redusert bevissthet eller koma, og er i verste fall livstruende.

Både hyperglykemi, hypoglykemi og ketoacidose er regnet som akutte komplikasjoner. Men diabetes kan også gi en rekke følgesykdommer eller senskader.

Nyresvikt

Årlig må omtrent 40 nordmenn få transplantert nye nyrer som følge av nyresvikt etter diabetes. Vi anslår at rundt 15 prosent av all nyresvikt i Norge er forårsaket av diabetes. Årsaken er gjerne høyt blodsukker, kombinert med høyt blodtrykk og en viss arvelighet. Nyresvikt fører til at protein slipper ut i urinen, og fastlegen din kan raskt sjekke dette fra en urinprøve.

Nevropati

Mens nefropati er et begrep som brukes diabetisk nyresvikt, brukes nevropati om skader på nervesystemet utenfor det sentrale nervesystemet. Denne type nerveskader oppleves hyppigst i ben og føtter, og gir nedsatt følelse. Dette kan igjen føre til fotsår, og i verste fall med amputasjon som konsekvens.

Les mer: Slik tar du vare på føttene dine

Nerveskader ved diabetes kan også gi ulike sirkulasjonsforstyrrelser og mageplager eller diare, og hos menn kan nevropati også føre til impotens.

Øyesykdommer

Dårlig redusert blodsukker kan også føre til komplikasjoner og forandringer i øyet. Den vanligste følgesykdommen er diabetisk retinopati som medfører skader på de små blodårene i øyet. De vanligste symptomene er uklart syn eller redusert skarpsyn. Laserbehandling kan forhindre komplikasjoner om behandlingen iverksettes i tide. Ubehandlet retinopati er en av de hyppigste årsakene til blindhet på verdensbasis.

Om du lider av diabetes, vil du også ha høyere risiko for andre øyesykdommer som grå eller grønn stær.

Hjerneslag og hjerteinfarkt

Diabetes gir også økt risiko for hjerte- og karsykdommer som hjerneslag og hjerteinfarkt. Mennesker med diabetes har dobbelt så høy risiko for å få hjerneslag som mennesker som ikke har diabetes, og dette gjelder spesielt ved diabetes type 2.

For å forebygge hjerte- og karsykdommer, anbefales god blodsukkerregulering, daglig fysisk aktivitet og et sunt kosthold. Du bør også være klar over at røyking er enda mer skadelig for mennesker med diabetes.

1 av 20 nordmenn har diabetes

Om lag 260 000 personer har i dag en diabetes-diagnose i Norge, og dette utgjør omtrent fem prosent av befolkningen. Av disse har omtrent 23 000 diabetes type 1. Forekomsten øker med alderen, og blant 80-åringer har flere enn 10 prosent diagnostisert diabetes. I tillegg antar forskerne at omkring 60 000 personer har diabetes uten å være klar over det.

Lignende artikler