Publisert 23 september 2020

Barneavdelingen på Haugesund Sjukehus vekker oppsikt med sine gode resultater i behandlingen av barnediabetes. Til Dagens Medisin sier barnelege Heiko Bratke at resultatet skyldes "latterlig enkle grep".

For fire år siden bestemte Heiko Bratke og kollegaene ved Haugesund sjukehus seg for å bli best mulig på behandling av barnediabetes. – Vi ville få best mulig resultater på flest mulig pasienter, målt i HbA1c, en langtidsblodprøve som viser det gjennomsnittlige blodsukkernivået 6-8 uker før prøven blir tatt, forteller Heiko til Dagens Medisin.

Da Dagens Medisin besøkte barneavdelingen i Haugesund, kunne barnelege Heiko Bratke og overlege Grete Vigemyr fortelle om oppsiktsvekkende gode resultater. Gjennomsnittlig HbA1c på avdenlingen var på 7,07 prosent (i dag har denne sunket ytterligere og er nå på under 7 prosent). Hele 77 prosent av pasientene har nå en HbA1c på under 7,5. – Med disse resultatene er Helse Fonna den barneavdelingen med best HbA1c-resultat i Norge, sier Bratke før han skynder seg å legge til: – Dette er ikke våre verdier og våre seire, men pasientenes!

I 2019 ble Helse Fonna med i SWEET som er verdens internasjonale barnediabetesregister. Under SWEET-samlingen i Boston i oktober i fjor var Helse Fonna nummer 7 i verden på HbA1c-resultater. – Men vi er ennå ikke fornøyd og jobber hardt for å få enda bedre resultater, sier Bratke til Dagens Medisin.

Gjennombruddsmetoden

Den "latterlig enkle" metoden går rett og slett ut på å lage et internt system som avdekker om et tiltak fungerer eller ikke. – Man setter i gang noe, ser på resultatene, vurderer om det virker eller ikke, for så å justere dem eller avslutte dem, sier Heiko. – Det overrasket meg at noe så enkelt kunne gi resultater så fort.

Forsker videre på behandlingsmåter

Nå arbeider Heiko Bratke med en doktorgrad som skal finne ut hvilke behandlingsalternativ som gir best kontroll med sykdommen. – Jeg vil finne ut om valg av insulinpenn, insulinpumpe eller glukosesensor har betydning for helsen og livskvaliteten til barn og unge med diabetes type 1, og hva som kan bidra til at de mestrer sykdommen bedre, sier Bratke. For snart to år siden fikk han tildelt forskningsmidler fra Helse Vest. Meldingen om tildeling kom samme dag som Bratke fikk vite at han og diabetesteamet ved barnepoliklinikken hadde vunnet årets kvalitetspris i Helse Fonna. – Det var en god uke, smiler Bratke.

Lignende artikler