I dag regner vi med at nærmere 530 millioner mennesker verden over lever med diabetes. Nå viser forskning at antallet trolig vil doble seg innen 2050.

Analysen, som trolig er den mest omfattende globale analysen hittil, viser at alle land i verden kan vente seg en økning av kronisk diabetessyke i befolkningen.

En av forfattere bak studien, Liane Ong ved University of Washington, sier at økningen blant annet skyldes en endring i folks spisevaner. Særlig land i den tredje verden har adoptert vestlige spisevaner med mer ultraprosessert mat. I tillegg kan økningen tilskrives en generell økning i levealder og mer fedme i befolkningen.

Studien, som er publisert i tidsskriftet Lancet, anslår at 1,3 milliarder mennesker vil være rammet av diabetes i 2050.

Lignende artikler